Norwegian Centres of Expertice - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 23. mai. 2013
  • Forskning

Norwegian Centres of Expertice

Norwegian Centres of expertise (NCE), eller Norske ekspertisesentre, er sterke næringsklynger som samarbeider tett.

Det er Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som står bak NCE-programmet. Gjennom deltakelse i NCE tilbys næringsklynger faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år. Programmet skal forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.

NCE i Vestfold innen mikro- og nanoteknologi

Deltagelse i NCE henger svært høyt, og er i seg selv blitt en merkevare. Norge har i dag tolv sterke NCE-klynger som hevder seg i verdenstoppen innenfor sine felt. Disse tolv miljøene er blitt utpekt i hard konkurranse med flere andre sterke næringsmiljøer i Norge.

Industri- og forskningsmiljøet i Vestfold innen mikrosystemteknologi ble i 2006 tildelt status som NCE. MichroTech Innovation AS er kontraktspartner for prosjktet. Prosjektet kalles NCE Micro- and Nanotechnology, NCE MNT. NCE NMT i Vestfold delfinansieres av Innovasjon Norge, Vestfold fylkeskommune og egeninnsats fra bedriftene.

Krevende innovasjonsprosesser og kommersialisering av ideer

Bedriftene skal få et bedre grunnlag for å iverksette og gjennomføre krevende innovasjonsprosesser, basert på samarbeid med relevante bedriftspartnere og kunnskapsaktører. Det skal også gis bedre grobunn for nye virksomheter, gjennom kommersialisering av nye forretningsideer og gjennom lokalisering av eksterne virksomheter i klyngen.