Oslofjordfondet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 15. mar. 2013
 • 23. mai. 2013
 • Forskning

Oslofjordfondet

Oslofjordfondet er vårt regionale forskningsfond som skal styrke forskning som fremmer regional innovasjon og utvikling.

Fylkeskommunen har ansvar for Oslofjordfondet, ett av totalt syv regionale forskningsfond i Norge, sammen med Buskerud, Telemark og Østfold fylkeskommuner. Oslofjordfondet ble etablert i januar 2010, med Vestfold fylkeskommune som vertsfylke.

Mobiliserer til økt innsats for forskning og utvikling

Som grunnlag for arbeidet og prioriterte innsatsområder ligger fylkenes strategier innenfor forskning og utvikling (FoU). Oslofjordfondet skal støtte opp under prioriterte innsatsområder i regionen og mobilisere til økt FoU-innsats. Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

Prioriterte områder er:

 • Energi og miljø
 • Velferd, helse, omsorg
 • Utdanning, opplæring
 • Reiseliv/opplevelsesnæring/attraksjonskraft
 • Teknologi

Om utlysning av midlene

Oslofjordfondet er landets største med ca 30 millioner kroner til forskningsprosjekter årlig. Fylkeskommunen styrer fondet gjennom et bestillingsbrev felles for de fire fylkene, som vedtas av fylkestinget for hver valgperiode. Fondet har et styre på ti medlemmer, to fra hvert fylke samt to fra staten. Fondsstyret har utarbeidet en handlingsplan som legges til grunn for utlysning av midler. Utlysningen definerer hvem som kan søke og hvilke type søknader og fagområder som støttes.

Mer informasjon om Oslofjordfondet finner du her:

Oslofjordfondet (oslofjordfondet.no)

Oslofjordfondet på Facebook (facebook.com)