Virkemiddel for regional FoU og innovasjon - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 23. mai. 2013
  • Forskning

Virkemiddel for regional FoU og innovasjon

Virkemidler for regional FOU og innovasjon (VRI) er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner.

VRI er et tiårig prosjekt der bedrifter og forskere jobber sammen for øke innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og i tillegg utvikle ny kunnskap om hvilke former for slikt samarbeid som er mest innovasjonsfremmende. Prosjektet startet 1. 8.2007.

VRI består av to hovedprosjekter, Samhandlingsprosjektet og Forskerprosjektet.I Samhandlingsprosjektet skal bedriftene stimuleres til økt innovasjon. Her er Vestfold fylkeskommune prosjektansvarlig, men Høgskolen i Vestfold er prosjektleder. I Forskerprosjektet forskes det på hvordan innovasjonen foregår. For dette prosjektet er Høgskolen prosjektansvarlig og prosjektleder.

Prosjektet eies av Verdiskaping Vestfold (VSV).

Nyttige lenker:

VRI Vestfold (vri-vestfold.no)

Sentrale dokumenter i Forskningsrådet (forskningradet.no)