Georessurser - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 23. mai. 2013
  • Næring

Georessurser

I vårt moderne samfunn er vi avhengig av å utvinne geologiske råstoffer. Råstoffene bearbeides i større eller mindre grad gjennom industrielle prosesser.

Norges Geologiske Undersøkelser og Direktoratet for Mineralforvaltning er Statens institusjoner som har ansvaret for henholdsvis kartlegging av geologiske ressurser og tilsyn med lovverk for undersøkelser og utvinning av geologiske ressurser.

Fylkeskommunen har som regional utviklingsaktør en nøkkelrolle i å gjennomføre regionale planer. Dette betyr at fylkeskommunen samarbeider med de statlige etatene og kommunene om geologisk kartlegging av Buskerud, Telemark og Vestfold fylker. Fylkeskommunen har klare krav og roller i arealplanlegging, og i potensiell næringsutvikling med relevante industriforetak.

 Nyttige lenker:

Regiongeologens strategiplan (PDF)