Innovasjon - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 13. jun. 2013
  • Næring

Innovasjon

Innovasjon dreier seg om å sette i drift varer, tjenester eller organisering av vesentlig ny karakter. Innovasjon kommer av det latinske "innovare", som betyr å fornye eller lage noe nytt.

Med økende krav til endring og utvikling i næringsliv og offentlig sektor, er evnen til innovasjon en viktig faktor for å opprettholde verdiskaping og arbeidsplasser.

Fylkeskommunen bidrar til innovasjon som nettverksbygger, støttespiller ved utvikling av virkemidler og tjenestetilbyder. Fylkeskommunen tar initiativ til, deltar i og gir økonomisk støtte til programmer og prosjekter som Virkemidler for regional forskning og innovasjon (VRI), fylkeskommunens regionale forskningsfond Oslofjordfondet, Norwegian Centres of expertise (NCE) og kommersialiseringsselskapet MTI AS (MichroTech Innovation AS).

Fylkeskommunen bidrar også som premissgiver, bestiller og medeier i Innovasjon Norge. En viktig oppgave er å bidra til samordning, og samvirke mellom virkemidlene i fylket.