Landbruk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 15. mar. 2013
 • 13. jun. 2013
 • Næring

Landbruk

Landbruket er viktig for framtidens matsikkerhet og handler om forvaltning av felles naturressurser.

Fylkeskommunen skal bidra til at matproduksjonen i Vestfold økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende arealene. Fylkeskommunen skal også legge til rette for at landbrukets produksjon av mat, tre, trefiber og tjenester skal være konkurransedyktig, markedsrettet, klima- og miljøvennlig og bidra med fellesgoder for befolkningen.

Fylkeskommunens oppgaver

 • Legge til rette for verdiskaping
 • Sørge for god samhandling og partnerskap mellom næring og forvaltning
 • Styrke de folkevalgtes engasjement i landbrukspolitikken
 • Ivareta landbruksperspektivet i regionalt areal-, samfunns- og klima- og miljø planarbeid
 • Legge til rette for rekruttering, kompetanseutvikling og forskning