Bygg i tre - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 30. mai. 2013
  • 25. mai. 2016
  • Næring

Bygg i tre

Økning i bruk av tre er både et klimatiltak og strategi for næringsutvikling i landbruket.

Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling "Ta landet i bruk" har økt bruk av tre, og lønnsomhet i hele verdikjeden som mål.

I st. meld. 39 Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen, vil regjeringen legge til rette for økt trebruk med sikte på varig bindig av karbon og miljøgevinster ved at tre erstatter andre mer klimabelastende materialer. Departementet har og som mål å øke trebruken fra 0,65m3/innbygger/år i 2010 til 1m3 innbygger/år i 2020. Dette er bl.a. bakgrunn for nasjonalt Trebasert Innovasjonsprogram. Visjonen for programmet er at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke.

Det er tverrpolitisk stor enighet nasjonalt om økt bruk av tre

Innovasjon Norge har det operasjonelle ansvaret for programmet. I 2008 gikk Buskerud, Telemark og Vestfold sammen og etablerte et prosjekt for ”økt bruk av tre” senere kalt ”Bygg i Tre”. Rapporten og resultatene fra prosjektet ”Bygg i tre” 2008 - 2010 er så vellykket at styringsgruppa har gitt en klar anbefaling om at det bør etableres et driverprosjekt fra 2011. Dette er også en klar anbefaling fra Innovasjon Norge som har programansvaret.

Trebasert Innovasjonprogram videreføres i 2016

Nyttige lenker:

Prosjektplan (PDF)

Film om bygg i tre (youtube.com)

Trefokus (trefokus.no)

Trebasert innovasjonsprogram hos Innovasjon Norge (innovasjonnorge.no)

Klimagassregnskap for bygg (klimaregnskap.no)

Trebyen Elverum (trefylket.no)

Veileder for bruk av tre (PDF)