Styringsdokumenter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 30. mai. 2013
  • 31. jan. 2017
  • Næring

Styringsdokumenter

Landbruket er en del av fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid. Styringsdokumenter fra statlig og regionalt nivå legger rammer for innsatsen.

Ettersom fylkeskommunen har en viktig rolle som regional utviklingsaktør legges det til grunn at vi skal bidra til gode koblinger mellom landbruk og andre sektorer, og til å se utvikling av landbruket i sammenheng med øvrig regionalt utviklingsarbeid. Samarbeid i partnerskap, med næringsaktørene, Fylkesmannen, Innovasjon Norge og kommunene som sentrale aktører, er viktig for å sikre god måloppnåelse på landbruks- og matområdet.

Nedenfor er det lagt lenker til sentrale og regionale styringsdokumenter og planer utviklet av partnerskapet i landbruket i Vestfold:

Melding til Stortinget nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken - velkommen til bords (regjeringen.no)

Meld. St. 31 (2014–2015) Garden som ressurs – marknaden som mål — Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar (regjeringen.no)

Stortingsmelding nr. 39 (2008-209) Klimautfordringen - landbruket en del av løsningen (regjeringen.no)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015 (PDF)

Handlingsplan for regionalt næringsprogram 2017 (PDF)

Kunnskapsunderlag til Regionalt næringsprogram for landbruket:

Oversikt over næringsmiddelindustrien i Vestfold - Notat fra Landbrukets utredningskontor 

Verdiskaping landbruk Vestfold 2014 (PDF)

Verdiskaping kortversjon 2014 (PDF)