Stillehavsøsters - fra problem til næringsmulighet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 19. okt. 2015
  • 03. feb. 2016

Stillehavsøsters - fra problem til næringsmulighet

Stillehavsøstersen, Crassostrea gigas, er opprinnelig en asiatisk art som ble innført til Europa på 1960-tallet, og produseres i stor skala i Mellom-Europa.

Arten regnes som svært tilpasningsdyktig og ekspansiv. Denne østersen har etablert seg i vill tilstand i det meste av syd- og Mellom-Europa og nå også i Vestfold.

Utfordringen

Stillehavsøstersen sprer seg raskt og kan danne tette bestander, som får betydelig påvirkning på økosystemene. I tillegg kan den få negativ effekt på bruk av strandsonen, da den på grunn av rask vekst utvikler svært skarpe kanter, som virker som knust glass hvis en tråkker på dem. På flere strender på Bohuslänkysten er problemet så stort at det er pålegg å bruke badesko. I store områder i Nederland og Tyskland har de stengt for windsurfing. Stillehavsøstersen regnes derfor som” invaderende” art og er svartelistet i Norge.»

Størst utbredelse i Vestfold

De første større bestandene av denne typen østers er funnet i Vestfold. Havforskningsinstituttet er opptatt av hvordan denne arten bør håndteres og i dialog med Vestfold fylkeskommune har Vestfold blitt pilotfylke for kunnskapsbygging, praktisk bruk og økonomisk håndtering av denne arten.

Kartlegge muligheter

Havforskningsinstituttet skal kartlegge utbredelsen av Stillehavsøsters på utvalgte lokaliteter i Vestfold, og lager en modell for bestandsberegning i fylket. Vestfold fylkeskommune har vedtatt å støtte kartleggingsarbeidet med kr. 180 000, og tatt prosjektansvaret med Havforskningsinstituttet som utførende instans. Aktuelle kystkommuner og aktuelle næringsaktører trekkes inn i arbeidet ved behov.

Østers som næring

Resultater av kartleggingen skal brukes for å beregne total mengde og potensialet for en eventuell høsting av Stillehavsøsters, som kan bli en ny næring i Vestfold. På denne måten tas det sikte på å redusere et problem, og samtidig utnytte dette som en næringsmulighet. Arbeidet som gjøres danner grunnlag for et nasjonalt arbeid på området.  Arbeidet med stillehavsøstersen er også et god eksempel på fylkeskommunens rolle som regional utviklings- og FOU-aktør.

Se innslag om Stillehavsøsters på NRK

Tilbake til nyhetsbrevet (anpdm.com)