Fremmede arter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 20. sep. 2016
  • 21. sep. 2016

Fremmede arter

I godkjenningsbrevet til regional plan for vannforvaltning 2021-2027 av 4.7.2016 er arbeidet mot fremmede organismer (der disse er vesentlige påvirkere i forhold til miljømål om god økologisk kvalitet etter vannforskriften) gitt økt fokus. Vestfold fylkeskommune har allerede iverksatt viktig skritt i forhold til  lakseparasitten Gyrodactylus salaris og Stillehavsøsters.  Vestfold fylkeskommune har tatt initiativ til et aktivt samarbeid mellom sektormyndighetene i begge disse sakene og du kan lese mer om dette her;

Stillehavsøsters ligger her.

Gyrodactylus salaris ligger her.

Arbeidet mot Gyrodactylus salaris gjennom prosjekt Gyrofri ligger her.

Arbeidet fra Hindarutvalget ligger her.

Disse 2 prosjektene vil bli sett i sammenheng med hverandre og ende ut i konkrete forvaltningsråd.

Miljødirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen er ansvarlige myndigheter for gjennomføring av tiltak (for eksempel utryddelse) mot fremmede arter.