Regional plan for verdiskaping og innovasjon - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 21. jun. 2013
  • 23. jun. 2017
  • Næring

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Mål

Målet med planarbeidet er å øke verdiskapingen i næringslivet i Vestfold. Økt verdiskaping gir økt overskudd, flere arbeidsplasser og grunnlag for bedret velferd. Bedret innovasjonsevne er en viktig forutsetning for å få til økt verdiskaping. For å skape best mulig vilkår for fylkets næringsliv skal planprosessen skape felles forståelse og enighet mellom det offentlige virkemiddelapparatet og myndigheter forøvrig, næringsliv, aktører innen utdanning og forskning, organisasjoner om andre om:

  • Strategiske valg i innretningen av næringspolitikken
  • Ansvar, oppgaver og samarbeidstiltak
  • Kortsiktige og langsiktige felles satsinger

Lykkes aktørene sammen om denne planens tematiske områder, vil det også gi store positive effekter for andre viktige samfunnsmål.

Her er den vedtatte Regional plan for verdiskapning og innovasjon (PDF)

Handlingsprogram 2017-2018

Nytt handlingsprogram for Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) ble vedtatt i fylkestinget 15. juni 2017

Les vedtatt handlingsprogram her

Les høringsuttalelsene her

Les tidligere høringsdokument, handlingsprogram og høringsuttalelsene her:

Høringsdokument Sammen om Vestfolds framtid (emag.no som krever flash)

Høringsdokument Sammen om Vestfolds framtid (PDF)

Handlingsprogram 2016 - 2017 (PDF)

Høringsuttalelser


Forslag til planprogram Planprogram på høring Planprogram vedtatt av fylkestinget Forslag til regional plann regional plan på høring Planprogram vedtatt av fylkestinget Regional plan vedtatt av fylkestinget

Prosjektleder Magnar Simensen

Telefon: 33 34 42 82
E-post:    magnar(at)vfk.no