Handlingsprogram - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 29. nov. 2013
 • 27. mar. 2014
 • Næring

Handlingsprogram

Til regionale planer skal det lages handlingsprogram som rulleres årlig.

Målet med handlingsprogrammet skal tydeliggjøre ansvar for gjennomføring hos de ulike aktører, og så langt mulig beskrive ressursinnsats.

Første utgave av handlingsprogrammet lages i forbindelse med hovedprosessen for planarbeidet. Handlingsprogrammet skal bestå av tiltak for å gjennomføre planen. Tiltakene i handlingsprogrammet vil bli gruppert i satsningsområder slik at de henger sammen med strategiene.

Følgende virkemidler er aktuelle å vurdere i handlingsprogrammet:

 • Tiltak som gjennomføres av den enkelte aktør eller i samarbeid mellom flere.
 • Programsatsinger e.l.
 • Endring/utvikling av roller, ansvar, eventuelt organisasjonsutvikling.
 • Utvikling av arenaer og nye verktøy for samhandling.
 • Kompetanseutvikling.
 • Kommunikasjon og påvirkningsarbeid.

Handlingsprogram for regional plan for verdiskaping og innovasjon med tiltak for å realisere valgte prioriteringer: september 2014