Høring forslag til planprogram - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 29. nov. 2013
  • 12. nov. 2014
  • Næring

Høring forslag til planprogram

Frist 20. september 2013

Fylkestinget vedtok 20. juni 2013, jfr. Sak FT 45/13, å sende forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser i §§ 4 og 5, med frist for merknader 20. september 2013.

Forslaget til planprogram for verdiskaping og innovasjonble sendt på høring til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget.