1. Innledning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 27. mar. 2014
 • 27. mar. 2014
 • Næring

1. Innledning

Dette er forslag til planprogram for regional plan for verdiskaping og innovasjon. Oppdraget om å utarbeide planen er gitt i regional planstrategi, vedtatt av Fylkestinget i 2012, etter en bred høring i vestfoldsamfunnet. Den regionale planstrategien ble vedtatt 8. november 2012 (Fylkestingssak 59/12). Regional planstrategi er tilgjengelig på www.vfk.no - eventuelt spesifikk adresse. Partnerskapskonferansen i januar 2013 fungerte som oppstarten på planarbeidet, se omtale under avsnitt 4 og 5.

En regional plan utvikles i flere faser. Dette er hovedfasene:

 • Oppstart og utarbeidelse av planprogram som beskriver innhold i planen og innretning av planprosessen.
 • Utarbeidelse av planforslag.
 • Høring og endelig vedtak av plan.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon forventes vedtatt i første halvdel av 2015.

Fylkestinget er planmyndighet for regionale planer. Regionale planer er likevel ikke ”fylkeskommunens plan”, men et felles strategisk verktøy for hele regionen – eller fylket. Stat og berørte kommuner har i følge loven både rett og plikt til å delta i utarbeidelsen av regionale planer. Andre aktører inviteres med.

Også i utarbeidelsen av dette planprogrammet har mange aktører vært involvert. Det har vært orientering og drøfting med:

 • nettverket av næringsutviklingskontakter i fylket 15. mars 2013
 • rådmannsutvalget i KS Vestfold 18. april 2013
 • fylkesutvalget 18. april 2013
 • Verdiskaping Vestfold 30. april 2013
 • Innspills-konferanse 30. april 2013

Alle berørte parter får dette planprogrammet på høring, og uttalelsene til planprogrammet er bidrag til å gi retning og kraft i planprosessen. Vestfold fylkeskommune håper på mange og konstruktive innspill til planprogrammet. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Vestfold fylkeskommune på epost: firmapost(at)vfk.no. Merk gjerne henvendelsen Regional plan for verdiskaping og innovasjon.

Høringsuttalelser sendes: Vestfold fylkeskommune, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg.