2. Formål med planarbeidet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 27. mar. 2014
  • 27. mar. 2014
  • Næring

2. Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å øke verdiskapingen i næringslivet i Vestfold. Dette gir økt overskudd, flere arbeidsplasser og grunnlag for bedret velferd. Bedret innovasjonsevne er en viktig forutsetning for å få til økt verdiskaping. Gjennom planprosessen skal det skapes felles forståelse og enighet mellom det offentlige virkemiddelapparatet og myndigheter forøvrig, næringsliv, aktører innen utdanning og forskning, organisasjoner og andre om

  • strategiske valg i innretningen av næringspolitikken
  • ansvar, oppgaver og samarbeidstiltak
  • kortsiktige og langsiktige felles satsinger

… for å skape best mulig vilkår for fylkets næringsliv.

Lykkes aktørene sammen med denne planens tematiske områder, vil det også gi store positive effekter for andre viktige samfunnsmål.