5. Utfordringer og muligheter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 27. mar. 2014
 • 27. mar. 2014
 • Næring

5. Utfordringer og muligheter

5.1 Hovedtrekk i Vestfold

Hovedpunkter i utfordrings- og mulighetsbildet for Vestfold er blant annet:

 • Sysselsetting i Vestfold stagnerer, i privat sektor er det sterk nedgang i de aller fleste næringer
 • Også i Vestfold er det sterke tendenser til todelingen i norsk næringsliv; vekst i virksomheter koplet på olje og gass, store utfordringer i øvrige eksportrettede næringer, effektene vil deretter slå inn i handel og service.
 • Vestfold har høy og økende netto utpendling.
 • Prognosene antyder 100.000 flere innbyggere i Vestfold innen 30 år.
 • Vestfold har skatteinntekter langt under landsgjennomsnittet; store deler av fylkets arbeidsmarked er i bransjer med relativt lav verdiskaping og tilhørende lavt lønnsnivå.
 • Vestfold scorer dårlig på levekårsindikatorer
 • Vestfold har lav andel sysselsatte med høyere utdanning, høy andel med kun grunnskoleutdanning
 • Rekruttering av høyt kompetent arbeidskraft er blant næringslivets største utfordringer i Vestfold
 • Flere Vestfoldkommuner kommer langt opp på rangeringene i «Norge i den kreative tidsalder»
 • Vestfold har noen sterke næringsmiljøer og er verdensledende i noen små nisjer, et godt utgangspunkt for videre utvikling
 • Om få år har vi 4-felts E18 gjennom hele fylket, dobbeltsporet jernbane kommer i løpet av en del år. Sammen med Torp Sandefjord Lufthavn, Larvik Havn, fergeforbindelser til Sverige og Danmark og en omforent arealpolitikk legger dette gode rammer for en positiv næringsutvikling
 • Fra 2014 er fylkets høgskole del av en slagkraftig høgskole for Buskerud og Vestfold, og det er realistiske ambisjoner om universitetsstatus
 • Campus Bakkenteigen består allerede av første byggetrinn, det er planer om flere trinn, og et større område avsettes til forsknings- og næringspark.

5.2 En del av Oslofjordregionen

 • Vestfold ligger i utkanten av Osloregionen, blant de sterkest voksende regionene i Europa. For både næringsliv og befolkning ser vi svært tydelige sentralisering inn mot sentrum i regionen.
 • Dette er både en trussel og en mulighet for Vestfold. Med en god, strategisk tilnærming kan Vestfold utnytte stadig bedre infrastruktur og tiltakende pressproblemer i Oslo og Akershus.
 • Eller man kan stadig mer falle i skyggen.
 • Veksten innen subsea olje og gass er meget sterk i Oslofjordregionen, og Vestfold er godt plassert til å dra nytte av dette. Bostedsattraktivitet og infrastruktur gir mulighet for å tiltrekke seg deler av denne veksten.