7. Aktuelle problemstillinger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 27. mar. 2014
 • 27. mar. 2014
 • Næring

7. Aktuelle problemstillinger

Innenfor valgte strategier knyttet til hovedtemaer formuleres konkrete problemstillinger som bidrag til å gjøre planprosessen målrettet og konkret. Aktuelle problemstillinger vil bli formulert og reformulert som del av planprosessen, men det er viktig å starte med et knippe problemstillinger som antyder retning for arbeidet.

 • Hvilke styrker og særtrekk har næringslivet i Vestfold?
 • Hvordan kan næringslivet videreutvikle disse?
 • Hvordan kan offentlig sektor bidra?
 • Hvordan skal Vestfold trekke til seg investeringskapital og nasjonale og internasjonale virkemidler for næringsutvikling?
 • Er det behov for nye samarbeidsformer mellom private og offentlige aktører?
 • Eller viktigere å styrke og utvikle samarbeidsformer som allerede finnes?
 • For at Vestfold skal tiltrekke seg arbeidskraft
 • Skal offentlig sektor involvere seg i å markedsføre og posisjonere Vestfold?
 • Er dette først og fremst de private aktørenes oppgave?
 • I så fall, hva er offentlig sektors rolle og oppgaver?
 • Hvordan kan offentlige sektor støtte bedre opp om næringslivet?