8. Kunnskapsgrunnlag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 27. mar. 2014
  • 27. mar. 2014
  • Næring

8. Kunnskapsgrunnlag

Det foreligger mye faktakunnskap om status og utvikling over tid som grunnlag for planarbeidet. Mye av dette er presentert i Regional planstrategi. Innsikten i viktige forklaringsfaktorer, som ofte er vanskeligere å tolke og forstå, er en større utfordring. Hvilke krefter og prosesser er drivere i den utvikling vi kan observere statistisk og gjennom prognosearbeid, og som man eventuelt kan søke å påvirke? Denne typen analyser vil bli utført i planprosessen.

Det vil også være behov for å utvikle ny kunnskap i fellesskap under planprosessen, og lage prosesser for kunnskapsspredning i tillegg til å frambringe, tolke og forstå kunnskap.
Planprosessen må være kunnskapsbasert, og kunnskapen som utvikles og brukes i prosessen må deles mellom alle deltakende aktører. Det er viktig å sikre en prosess der valg og prioriteringer som kommer ut av planarbeidet utvikles på grunnlag av eksisterende og ny kunnskap, og ikke formuleres ferdig i forkant uten denne kunnskapen.