9. Organisering og framdrift - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 27. mar. 2014
 • 27. mar. 2014
 • Næring

9. Organisering og framdrift

9.1 Aktørene som forventes å bidra:

 • Kommunene i Vestfold
 • Fylkeskommunen
 • Statlige myndigheter og virksomheter som berøres
 • Høgskolen i Vestfold (fra 2014: Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
 • Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA
 • NHO, LO, Vestfold Bondelag, lokale næringsforeninger, øvrige organiserte næringslivsinteresser
 • VRI Vestfold, NCE MNT, Arena Vann, Ungt Entreprenørskap Vestfold, START i Vestfold, Nettverksbanken Vestfold, Connect Østlandet
 • Finansnæringen
 • Andre næringsaktører, selskaper og relevante enkeltpersoner, med særlige muligheter til å gi sine bidrag
 • Massemediene i Vestfold

9.2 Organisering:

 • Styringsgruppe
 • Fylkesutvalget
 • Prosjektansvar
 • Fylkesrådmannen
 • Ekstern forankringsgruppe
 • Verdiskaping Vestfold
 • Prosjektledelse
 • Rådgiver Magnar Simensen
 • Faglig referansegruppe

Det etableres en faglig, ekstern referanse-/støttegruppe til å følge prosessen

 • 1 rådmann
 • 2 kommunale næringssjefer/-rådgivere
 • 1 fra Fylkesmannen
 • 1 hver fra NHO, LO og felles fra næringsforeningene
 • 1 hver fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA
 • 1 – 2 fra Høgskolen i Vestfold

Øvrig organisering

Det kan være aktuelt å opprette egne faggrupper i forbindelse med utarbeiding av ny kunnskap.
I tillegg vil eksisterende arenaer bli brukt i det omfang aktørene finner nødvendig/mulig, slik som KS torsdagsmøter, KS rådmannsutvalg, KS fylkesmøte, NHO næringskonferanse, NHO årsmøte, næringsforeningenes egne møter, uformell arena for kommunale næringssjefer/-kontakter.

9.3 Medvirkning

I kunnskaps- og forankringsprosessen legges det opp til betydelig møteaktivitet

 • Større, åpne konferanser for informasjon, innspill og drøfting
 • Egne møter etter invitasjon fra medvirkende aktører som kommuner, statlige etater, næringslivets organisasjoner
 • Faglige workshops der også ekstern fagekspertise trekkes inn for å bistå

Det legges opp til stor grad av kommunikasjon så vel via egne nettsider som via eksterne massemedia, basert på egen kommunikasjonsstrategi for planarbeidet.

9.4 Framdrift

 • Forslag til planprogram på høring til 20. september.
 • Vedtatt planprogram Fylkestinget 7. november.
 • Forslag til plan. 1. gangs behandling – nov./des. 2014
 • Høringsperiode ut februar 2015.
 • Endelig vedtak april 2015.