Felles grep for positiv næringsutvikling - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 14. okt. 2013
 • 27. mar. 2014
 • Næring

Felles grep for positiv næringsutvikling

Konferanse om hvordan snu negativ trend i Vestfold.

På vegne av Vestfoldsamfunnet skal fylkeskommunen utarbeide en regional plan for verdiskaping og innovasjon.

Over 80 representanter fra næringsliv kommuner, næringsforeninger, NHO, LO og fylkesmannen med flere møtes tirsdag 15. oktober for å tenke sammen, dele kunnskap og utfordringer og gi innspill til konkrete tiltak for å snu en negativ trend og ta grep for en positiv næringsutvikling i Vestfold.

Vestfold har de senere årene tapt arbeidsplasser i næringslivet. Hvorfor har dette skjedd? Samtidig har vi et stort potensial for å styrke næringslivet; skape nye løsninger og nye bedrifter.

Konferansen finner sted tirsdag 15. oktober 2013 08.30 – 12.20 på T11 konferansesenter i Tønsberg.

Innspill fra deltagerne på konferansen 15. oktober:

Hva skal til for at du/dere skal forplikte dere til deltakelse i planprosessen og oppfølgingen av den?

 • Næringslivet må oppleve at de lyttes til, at de har reell medvirkning
 • Løpende info, åpenhet i prosessen, to-veis kommunikasjon, gode og åpne arenaer
 • Felles målbilde. Handlingsorientert – MRF (mål, resultat, fremdrift).
 • Sammenheng plan praksis
 • Tydelig rolleavklaring
 • Må gjennom prosessen se en offentlig sektor som virkelig ønsker å bli mer næringsoffensiv, ikke bare fine formuleringer
 • Høgskolen delta aktivt med viktig kunnskapen og innsikt
 • Raushet, gi og ta. Samarbeidskultur basert på tillitt
 • Mål og resultat kvitteres ut underveis, ikke vente et år på gode tiltak man er enige om er viktige å få satt i gang
 • Engasjerte politikere

Større virksomheter som skal vurdere å flytte eller etablere seg her, eller er her og vurdere å ekspandere her: Hva må de se at Vestfold er eller har, for at de skal velge å komme hit eller forbli her?

 • God image, bygge og vise positiv og klar Vestfoldidentitet, det attraktive bostedsfylket som framstår med høye ambisjoner – “Kunnskapsfylket”
 • Samle og samordne tilgjengelige ressurser
 • Et felles næringsapparat
 • Samarbeidskultur
 • Dyrker fram og tar vare på de gode hodene. Og de dyktige hendene
 • Spennende byer – for ungdommen
 • Et nært og aktivt samarbeid skole – næringsliv
 • Framtidsrettet når det gjelder fornybar energi og grønn teknologi