Gruppedeltagere og mandat - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 27. mar. 2014
  • 29. apr. 2014
  • Planlegging

Gruppedeltagere og mandat

Næringsoffensiv offentlig sektor

Mandat: En mer offensiv, «foroverlent» offentlig sektor, møte forventningene fra næringslivet, vurdere nye måter å arbeide og samhandle på, offentlige anskaffelser som innovasjonstiltak og konkret prosjekt som pilot for nytt samarbeid.

Kristin Saga, direktør NHO Vestfold, gruppeleder
Inger Christensen, plansjef 3 k
Inger Anne Speilberg, Rådmann Larvik kommune
Karl Jørgen Tofte, Næringssjef Horten kommune
Lasse Berggreen, Assisterende fylkesmann
Heidi Skjeggerød, Tønsberg Næringsforening
Carl Erik Fagernes, Rambøll AS
Sverre Høifødt, Vestfold fylkeskommune

Gründere og entreprenørskap

Mandat: Hvordan styrke Start og UE, hvordan legge best til rette for verdiskapende entreprenørskap etter selve etableringen, fokus på vekstbedrifter; inkubatorer og liknende, tidligfasekapital, business angels, investorpool, fokus på etablering, entreprenørskap og vekst, hvordan innrette offentlige midler/innsats best mulig.

Tore Strømsodd, direktør Innovasjon Norge, gruppeleder
Gisle Dahn, Rådmann Sandefjord kommune
Anne Grethe Bakken, Daglig leder Start i Vestfold
Tore Bjørkås, Styreleder Nettverksbanken Vestfold
Mette Lundh Haakestad, Lundhs AS
Øystein Bredal-Thorsen, Connect Østlandet og Silicia AS
Jørgen Johansen, Næringssjef Link Larvik
Svein Almedal, Vestfold fylkeskommune
FoU, innovasjon og klyngesamarbeid

FoU, innovasjon og næringsmiljøer

Mandat: Styrket innovasjonsevne i næringslivet i Vestfold, innovasjonsstimulerende arenaer, se nærmere på «Vestfoldparadokset»: Høy innovasjons-/FoU-intensitet, men lav verdiskaping, hvordan bruke FoU som driver for økt innovasjon, behandle temaer som samspill utdanning/FoU, virkemiddelapparat, næringsliv, dialog/møteplasser, hospitering, gjesteforelesere, klynge- og kompetansesatsinger, Kobling til regionale og nasjonale nettverk/klynger.

Trine Steen, Norges Forskningsråd, gruppeleder
Merete Berdal, Jotron AS
Kirsti Been Tofte, Agility Group AS
Harald Østerberg, Techni AS
Trygve Egenes, H. Henriksen AS
Roger Dalseg, NCE Micro- and nanotechnology
Ragnar Sundklakk, Adm.sjef Horten kommune
Jørn Rangnes, Vestfold fylkeskommune
Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Næringsliv og skole 

Mandat: Karriereveiledning/rådgiverpool, lærlinger, læreplasser, forpliktende samarbeid skole – næringsliv, entreprenørskap i hele utdanningsløpet, til og med videregående opplæring, men også høyere utdanning og koplinger.

Tore Hansen, Larvik næringsforening, leder
Vivil Hunding Strømme, NHO Vestfold
Stina Ekenes, LO Vestfold
Thomas Heggertveit, Ungt Entreprenørskap Vestfold
Hilde Haugum, NAV Larvik
Anne Grønsleth, Svelvik kommune
Jorid Sønju, Hof kommune
Tuva Enger, Larvik kommune
Elisabeth Jahnsen, Vestfold fylkeskommune, sekretær
Per Jørgen Olafsen, Vestfold fylkeskommune, sekretær

Vestfold inn i framtiden

Mandat: Hva er de nye trender, det nye vi ikke helt kjenner og som vil kunne prege oss sterkt, mulighetene for Vestfold i «den nye økonomien», nye måter å organisere, nye forretningsmodeller, utfordre kunnskapsgrunnlaget – konkretisere og utfylle den korte beskrivelsen av muligheter/trusler, utfordre de andre, tematiske gruppene med andre innfallsvinkler og perspektiver.

Espen Thorbjørnsen, Sandefjord Næringsforening og VestCap AS, gruppeleder
Thomas Brekke, førstelektor HBV
Lars Joakim Tveit, Rådmann Stokke kommune
Fredrik Håland Johansen & Terje Simonsen, Masterstudenter HBV
Karl Petter Rygh, Fylkeselevrådsleder
Erik Villum, Tvistein AS
Ellen Høstmark Bustø, Vestfold fylkeskommune
Per Christian Andersen, Metro Branding


Gruppelederne presenterte status for arbeidet:

Gruppeleder for Vestfold inn i fremtiden Espen Torbjørnsen Gruppeleder for Næringsoffensiv offentlig sektor Kristin Saga Svein Almedal presenterte for gruppeleder Tore Strømsodd, direktør Innovasjon Norge for gruppen Grundere og entreprenører Gruppeleder for Samarbeid skole og næringsliv Tore Hansen Gruppeleder for FoU, innovasjon og næringsmiljøer Trine Steen