1. Innledning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 27. mar. 2014
 • 27. mar. 2014
 • Næring

1. Innledning

Dette er planprogrammet for regional plan for verdiskaping og innovasjon. Oppdraget om å utarbeide planen er gitt i regional planstrategi, vedtatt av Fylkestinget i 2012, etter en bred høring i vestfoldsamfunnet. Den regionale planstrategien ble vedtatt 8. november 2012 (Fylkestingssak 59/12).

Partnerskapskonferansen i januar 2013 fungerte som oppstarten på planarbeidet, se omtale under avsnitt 4 og 5.

En regional plan utvikles i flere faser. Dette er hovedfasene:

 • Oppstart og utarbeidelse av planprogram som beskriver innhold i planen og innretning av planprosessen.
 • Utarbeidelse av planforslag.
 • Høring og endelig vedtak av plan.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon forventes vedtatt i første halvdel av 2015.

Fylkestinget er planmyndighet for regionale planer. Regionale planer er likevel ikke ”fylkeskommunens plan”, men et felles strategisk verktøy for hele regionen – eller fylket. Stat og berørte kommuner har i følge loven både rett og plikt til å delta i utarbeidelsen av regionale planer. Andre aktører inviteres med.

Også i utarbeidelsen av dette planprogrammet har mange aktører vært involvert. Det har vært orientering og drøfting med:

 • Nettverket av næringsutviklingskontakter i fylket 15. mars 2013
 • Rådmannsutvalget i KS Vestfold 18. april 2013
 • Fylkesutvalget 18. april 2013
 • Verdiskaping Vestfold 30. april 2013
 • Innspillskonferanse 30. april 2013
 • Konferanse 15. oktober 2013

I tillegg har forslaget vært ute på en bred høring fra juni fram til 20. september, og det er mottatt 10 høringsuttalelser som er fulgt opp gjennom justeringer og endringer i endelig planprogram.