2. Formål med planarbeidet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 27. mar. 2014
  • 27. mar. 2014
  • Næring

2. Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å øke verdiskapingen i næringslivet i Vestfold, som grunnlag for flere arbeidsplasser og bedret velferd, innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. Bedret innovasjonsevne er en viktig forutsetning for å få til økt verdiskaping. Gjennom planprosessen skal det skapes felles forståelse og enighet mellom det offentlige virkemiddelapparatet og myndigheter forøvrig, næringsliv, aktører innen utdanning og forskning, organisasjoner og andre om strategiske valg i innretningen av næringspolitikken
ansvar, oppgaver og samarbeidstiltak kortsiktige og langsiktige felles satsinger for å skape best mulig vilkår for fylkets næringsliv.

Lykkes aktørene sammen med denne planens tematiske områder, vil det også gi store positive effekter for andre viktige samfunnsmål.