7. Aktuelle problemstillinger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 27. mar. 2014
 • 27. mar. 2014
 • Næring

7. Aktuelle problemstillinger

Innenfor valgte strategier knyttet til hovedtemaer formuleres konkrete problemstillinger som bidrag til å gjøre planprosessen målrettet og konkret. Aktuelle problemstillinger vil bli formulert og reformulert som del av planprosessen, men det er viktig å starte med et knippe problemstillinger som antyder retning for arbeidet.

 • Hvilke styrker og særtrekk har næringslivet i Vestfold? Hvordan kan næringslivet videreutvikle disse? Hvordan kan offentlig sektor bidra?
 • Hvordan skal Vestfold trekke til seg investeringskapital og nasjonale og internasjonale virkemidler for næringsutvikling?
 • Er det behov for nye samarbeidsformer mellom private og offentlige aktører? Eller viktigere å styrke og utvikle samarbeidsformer som allerede finnes?
 • Skal offentlig sektor involvere seg i å markedsføre og posisjonere Vestfold for at Vestfold skal tiltrekke seg arbeidskraft? Er dette først og fremst de private aktørenes oppgave? I så fall, hva er offentlig sektors rolle og oppgaver?
 • Hvordan kan vi få en enda mer næringsoffensiv offentlig sektor?
 • Hvordan kan vi bruke innovasjon i offentlig sektor, knyttet til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, FoU, i etterspørsel etter nye løsninger som driver for aktivt innovasjonsarbeid med offentlige og private deltakere i samarbeid?
 • Hva er de største truslene for positiv næringsutvikling i Vestfold sett i nasjonal og internasjonal kontekst, og hva er mulighetene?
 • For å styrke innovasjon i næringslivet - Hvordan kan vi styrke samhandlingen mellom næringslivet og høgskolen?
 • Hvordan kan vi styrke samhandlingen mellom skole og næringsliv for å styrke utdanningsnivå og rekruttering?
 • Hvordan kan vi legge til rette for økt samhandling med sterke næringsmiljøer utenfor fylket?
 • Hvordan kan vi få til styrket samhandling på tvers av fylket og mellom kommuner?