Verdiskapningsinitiativet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 22. jan. 2016
  • 20. nov. 2017
  • Næring

Verdiskapningsinitiativet

Felles innsats for økt verdiskapning

Verdiskapingsinitiativet er et av de viktigste tiltakene i den nylig vedtatte regional planen for verdiskaping og innovasjon.

Verdiskapingen i Vestfold er for lav, og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser i Vestfold. Samtidig vil klimaendringer kreve en omstilling mot fornybar energi og en grønnere økonomi, som vil påvirke forutsetningene for verdiskaping.

En koordinert, felles innsats i offentlig sektor er nødvending, og skal bidra til at Vestfold vinner frem i konkurransen om bedrifter og arbeidsplasser med høy verdiskaping. Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune. Satsingen ledes av Olav Falk-Pedersen, og går over en trårsperiode.

Datasenter i Vestfold

Presentasjoner fra informasjonsmøte 6. september 2017