Reiseliv - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 07. jul. 2016
  • Næring

Reiseliv

Fylkeskommunen skal støtte opp om arbeidet med en næringsstyrt reiselivsutvikling for Vestfold. Det er vedtatt mål for reiseliv i Regional plan for verdiskaping og innovasjon.

Natur og kulturbasert reiselivsutvikling er viktig for Vestfold. Reiselivet er en viktig næring i integreringsarbeid. Den er også en inngangsport til arbeidslivet for mange unge.

Visit Vestfold

Reiselivet i Vestfold er fra 2016 organisert i destinasjonsselskapet Visit Vestfold. Visit Vestfold er medeier i landsdelsselskapet Visit Oslo Region. Fylkeskommunen har bidratt i dette organisasjonsutviklingsarbeidet, og prioritere å støtte opp under den videre utviklingen av reiselivet gjennom Visit Vestfold. I tillegg de mange små og store enkeltinitiativ til produktutvikling i reiselivsnæringen i Vestfold, er det vesentlig at næringen selv bidrar til å bygge ett strekt destinasjonsselskap i Vestfold som kan sette Vestfold på kartet nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap, informasjonsflyt, markedsrettet produktutvikling og utvikling i valuta gjør reiselivsnæringen konkurranseutsatt, men gir og store muligheter. Innovative produkter, samhandling og synlighet i markedet er viktig for å opprettholde og øke attraktivitet. Reiselivet er viktig for utvikling av Vestfold som et attraktivt fylke på mange måter.

Reiselivet utvikler Vestfold

Fylkeskommunen bidrar overfor reiselivet på flere måter, gjennom næringsutvikling, videregående opplæring, samferdsel, kultur og friluftsliv og folkehelse. Fylkeskommunen utøver også rollen som reiselivsaktør gjennom eierskap i Sandefjord lufthavn Torp, Vestfoldmuseene IKS og Vestfold Festspillene. Vi bidrar og i utviklingen i og rundt Færder nasjonalpark som besøksmål.

Nyttige lenker

Nærings- og fiskeridepartementet - Reiseliv  (regjeringen.no)

Visit Vestfold (visitvestfold.com)

Visit Oslo Region (visitoslo.com)

Innovasjon Norge - Reiseliv (innovasjonnorge.no)

Vestfoldmuseene (vestfoldmuseene.no)

Sandefjord lufthavn Torp (torp.no )

Vestfold festspillene (vestfoldfestspillene.no)

Færder nasjonalpark (ferdernasjonalpark.no)