Regional planstrategi - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 20. des. 2013
 • 23. jan. 2017
 • Vestfold fylke,Planlegging

Regional planstrategi

Fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging. Ansvaret innebærer å finne helhetlige løsninger, der både nasjonale, regionale og lokale interesser ivaretas.

Den regionale planleggingen skjer i samarbeid med kommuner, statlige organer og organisasjoner

Regional planstrategi

Plan- og bygningsloven stiller krav om at regional planmyndighet minst en gang hver valgperiode utarbeider en regional planstrategi i samarbeid med offentlige etater og organisasjoner som kan bli berørt av arbeidet. I planstrategien skal det:

 • redegjøres for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer
 • vurderes langsiktige utviklingsmuligheter
 • tas stilling til langsiktige utviklingsmål
 • tas stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging, hvordan de skal følges opp og hvordan medvirkning skal sikres i planarbeidet

Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i fylket.

Regional planstrategi skal følge opp nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 

Den regionale planstrategien er fylkestingets overordnede strategi for regional planlegging i fireårsperioden. Den regionale planstrategien avklarer hvilke regionale planer som skal utarbeides i perioden. De regionale planene skal behandle spørsmål som er sentrale for å få en best mulig utvikling i fylket.

I følge loven skal den regionale planstrategien etter at regional planmyndighet (fylkestinget) har vedtatt den, oversendes til endelig godkjenning av Kongen. Kongen kan etter drøfting med regional planmyndighet vedta de endringer som er påkrevd ut fra hensynet til nasjonale interesser.

Regional planstrategi for Vestfold 2016 - 2020

Regional planstrategi ble vedtatt i Fylkestinget og godkjent i departementet i 2016. Les mer om planstrategi for Vestfold 2016-2020 - fylkestingets vedtak (PDF) her