Ledige drosjeløyver - Horten - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 21. sep. 2017
 • 25. jan. 2018
 • Samferdsel

Ledige drosjeløyver - Horten

Ved Viken Taxi Horten DA er det ledig løyve for motorvogn registrert for inntil 9 personer.

Dersom flere løyver blir ledige innen søknadsfristens utløp, vil disse bli besatt blant søkerne til dette løyvet.

Søknadsskjemaet finnes på fylkeskommunens hjemmeside på www.vfk.no.

Søkere skal sammen med søknaden legge ved all dokumentasjon som er relevant for tildelingen. Dokumentasjon som blir innsendt etter søknadsfristens utløp vil ikke bli vurdert.

For at søknaden skal bli behandlet, må den være fullstendig og inneholde:

 

 • politiattest (original) – se www.politi/tjenester/politiattest for søknad (elektronisk/post)
 • bekreftet kopi av vitnemål fra godkjent teoretisk opplæring
 • kopi av førerkort (begge sider)
 • attester fra arbeidsgivere (løyvehavere) med angivelse av stillingsstørrelse og tidsrom
 • lønnsoppgaver for tiden det kreves ansiennitet for, samt lønnsslipper for 2017
 • attestasjon fra Konkursregisteret i Brønnøysund
 • attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten/skatteoppkreveren – se www.altinn.no 

 

 

OBS: Politiattest må søkes elektronisk umiddelbart, pga lang behandlingstid. Hvis politiattest ikke er mottatt innen søknadsfristen, skal bekreftelse på søknad om politiattest vedlegges løyvesøknaden.

Den som tildeles løyve, må fremskaffe garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap senest én måned etter at tildelingen er endelig.

Søknaden sendes til Vestfold fylkeskommune, postboks 2163, 3103 Tønsberg.

Søknadsfristen er 16. januar 2018.