Ruteløyver - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

Ruteløyver

Den som vil drive persontransport i rute må i tillegg til turvognløyve ha eget ruteløyve

Ruteløyvet er behovsprøvd. Det vil si at den som ønsker å drive rutetransport med motorvogn må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om ruteløyve.

Adgangen til å få løyve er underlagt krav til vandel og faglige kvalifikasjoner.  I et selskap er det daglig leder som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet.

Søknad om konsesjon til å drive ruteløyve skal inneholde forslag til ruteplan og forslag til takstregulativ.  Ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten. Som en del av saksbehandlingen, vil uttalelser til konsesjonssøknaden bli innhentet fra berørte parter.  Dette er blant andre fylkeskommuner som ruta vil gå i eller gjennom. 

Rutetransport med motorvogn

Rutetransport med fartøy