Rutetransport med fartøy - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 21. des. 2015
  • 10. aug. 2016
  • Samferdsel

Rutetransport med fartøy

Den som vil drive persontransport med fartøy i rute søker fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om ruteløyve.

Ruteløyvet er behovsprøvd, og den som ønsker å drive rutetransport med fartøy må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om ruteløyve.

Søknad om konsesjon til å drive ruteløyve skal inneholde forslag til ruteplan og forslag til takstregulativ. Ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten.  Fylkeskommunen vil som en del av saksbehandlingen innhente uttalelser til konsesjonssøknaden fra berørte parter.

Søknad om ruteløyve må vedlegges:

•    Firmaattest
•    Politiattest for daglig leder – søkes elektronisk (www.politiet.no)
•    Forslag til Ruteplan
•    Forslag til Takstregulativ   
•    Attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten (www.skatteetaten.no)   
•    Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund (www.brreg.no)

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Faglige kvalifikasjoner for løyvehaver må være godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Fartøy som settes inn i rutetransport, skal godkjennes av løyvemyndigheten for så vidt gjelder det transportbehov fartøyet skal dekke samt tilpasning til ferjekai.

Før et løyve kan utstedes må følgende sendes inn:

•    Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr 85.000,-
•    Kvittering for betalt behandlingsgebyr, kr 3.400,-

 

Søknaden sendes til:
Vestfold fylkeskommune
Postboks 2163
3103 Tønsberg