Rutetransport med motorvogn - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

Rutetransport med motorvogn

Den som vil drive persontransport med motorvogn i rute må i tillegg til turvognløyve ha eget ruteløyve.

Turvognløyve er det Statens Vegvesen som tildeler etter søknad, for mer informasjon vises til Vegvesenet sin hjemmeside, www.vegvesen.no.

Ruteløyvet er behovsprøvd, og den som ønsker å drive rutetransport med motorvogn må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om ruteløyve.

Kravene for å få ruteløyve er i utgangspunktet de samme som for tildeling av turvognløyve, men i tillegg gjøres det en vurdering av behov.  Det stilles krav til vandel og faglige kvalifikasjoner, og det er daglig leder som må oppfylle kravene. 

Søknad om konsesjon til å drive ruteløyve skal inneholde forslag til ruteplan og forslag til takstregulativ. Ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten.  Fylkeskommunen vil som en del av saksbehandlingen innhente uttalelser til konsesjonssøknaden fra berørte parter, blant andre fylkeskommuner som ruta vil gå i eller gjennom.

Søknad om ruteløyve må vedlegges:

•    Kopi av turvognløyve
•    Forslag til ruteplan
•    Forslag til takstregulativ   
•    Firmaattest
•    Politiattest for daglig leder
•    Attest fra Skatteetaten vedr skatt, avgift og merverdiavgift
•    Attest fra konkursregisteret i Brønnøysund

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Før et løyve kan utstedes må følgende sendes inn:

•    Kvittering for betalt behandlingsgebyr, kr 3.400,-

 

Søknaden sendes til:
Vestfold fylkeskommune
Postboks 2163
3103 Tønsberg