Fly - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 23. apr. 2013
  • 06. okt. 2016
  • Samferdsel

Fly

Fylkeskommunen jobber for en helhetlig utvikling av Torp Sandefjord lufthavn, med fokus på å forsterke og videreutvikle flyplassen til det beste for samfunnet. Fylkeskommunen er største eier med 43,3 prosent eierandel.

De andre eierne er Sandefjord kommune, Stokke kommune og Sandefjord Flyplass Invest. Torp Sandefjord lufthavn er en av få lufthavner i Norge som ikke er eid av Staten ved Avinor. 

Torp Sandefjord Lufthavn er en av Norges største private lufthavner, med et omfattende nasjonalt og internasjonalt rutenett med over 40 direkteruter. Lufthavnens visjon er å bli favorittflyplassen for alle som bor mellom Asker og Arendal basert på verdiene enkel, tilgjengelig, vennlig og presis. 

I 2012 reiste flere enn 1,7 millioner passasjerer over Torp. Over 1,1 million av disse reiste til utlandet.

Fylkeskommunen har et aktivt eierskap til lufthavnen og ønsker gjennom sitt eierskap å bidra til å gi befolkningen og næringslivet lett og enkel tilgang til flytjenester. Torp har avgjørende betydning for regionens næringsliv, utviklings- og attraksjonskraft. 

Fylkeskommunens samfunnsrolle

Fylkeskommunen er opptatt av av den samfunnsmessige nytten lufthavnen har og er derfor opptatt av videreutvikling av lufthavnen. Som regional planmyndighet har fylkeskommunen et ønske om et overordnet perspektiv på arealbruken i området rundt lufthavnen.

Mulighetsanalyse

Etter initiativ fra fylkeskommunen har det blitt utarbeidet en mulighetsanalyse for videre utvikling av Torp Øst. Det er mange prosesser og interesser knyttet til dette området. Hovedhensikten med en mulighetsanalyse er å se jernbane, ny innfartsvei E18, eventuell flytting av flyplassterminal, og utvikling av næringsarealer i sammenheng.Daniel Maslø-Hansen

Telefon: 918 50 377
E-post: danielm(at)vfk.no