Dobbeltspor Tønsberg - Larvik - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 29. apr. 2016
  • 06. okt. 2016
  • Samferdsel

Dobbeltspor Tønsberg - Larvik

Jernbaneverket har utredet ulike traséalternativ for nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik. I planprogrammet som ble lagt fram våren 2016 fremgår det hvilke alternativer som skal utredes videre i planprosessen fram til kommunedelplaner for strekningen.

Strekningen er en del InterCity-utbyggingen, og i inneværende Nasjonal Transportplan står det at strekningen skal utredes med sikte på ferdigstilling innen 2030. Utbygging er et av de aller viktigste samferdselsprosjektene for Vestfold og Telemark i den kommende Nasjonal Transportplan (2018-2029).

 

Informasjon fra Jernbaneverket

Her kan du lese mer om strekningen

Her kan du lese om hele InterCity