Knutepunktkonferanse 2015 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 12. nov. 2015
  • 04. aug. 2016
  • Samferdsel

Knutepunktkonferanse 2015

Konferansen arrangeres av Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Jernbaneverket.

Konferansen handler om hvordan en moderne jernbanestasjon fungerer som kollektivknutepunkt og generator for byutvikling, hvilke funksjoner som skal ligge rundt knutepunktene og hvordan vi skal få dette til.

Gjennom InterCityutbyggingen kommer det flere nye stasjoner i Vestfold. Staten investerer betydelige beløp i knutepunktene og stasjonsområdene når Jernbaneverket åpner nye stasjoner. Holmestrand og Horten får ny stasjon i perioden 2016 til 2024. Deretter blir det trolig 5 stasjoner mellom Tønsberg og Larvik innen 2030. Det gir både utfordringer og muligheter for sentrumsutvikling i vestfoldbyene.

Flere kan reise kollektivt

Målet er først og fremst å få flere til å reise kollektivt. Da må knutepunktene være lett tilgjengelig, og helst ligge der folk bor eller skal reise til. I området rundt stasjonen bør det være mulighet for å bo, jobbe, handle og oppleve kultur.

Det er foreløpig ikke avklart hvor de nye stasjonene skal ligge, men det er et ønske at stasjonene i størst mulig grad skal forsterke de sentrum som allerede er.

Planprogram på høring

Jernbaneverket legger fram forslag til planprogram for strekningen Tønsberg-Larvik til våren, og der beskrives det hva som skal utredes og planlegges. Alle som har innspill og forslag må komme med disse når planprogrammet legges ut på høring. Kommunene styrer i stor grad hvordan byen rundt stasjonen skal se ut, og det er viktig å komme tidlig på banen. Kommunene kan ikke gjøre arbeidet alene, og derfor er også næringsliv, kulturaktører, eiendomsinvestorer og andre interessenter viktige samarbeidspartnere.

Infrastruktur er viktig for et samfunn, og det får en positiv effekt på transporttilbudet, miljøet og lokalsamfunnet.

Her er påmelding og program for konferansen (PDF)

Rapport: Effektiv knutepunktsutvikling 2014 (PDF)

Strategi for knutepunktsutvikling i Vestfold (PDF)