Plattform Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 23. mai. 2013
  • 24. okt. 2016
  • Samferdsel

Plattform Vestfold

Vestfold og Telemark ønsker en rask utbygging av Vestfoldbanen fra Drammen til Skien.

Plattform Vestfold er et tett samarbeid mellom mange aktører om at Vestfoldbanen skal bli prioritert over statsbudsjettet og for å øke kollektivandelen og nytten av statlige investeringer i jernbane. Vestfold fylkeskommune ivaretar ledelse og sekretariat for samarbeidet.

Fylkeskommunene, kommunene langs Vestfoldbanen, næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner er med i partnerskapet. De står bak en bred og tverrpolitisk enighet om mål og strategi for utvikling av Vestfoldbanen.

Vestfoldbanen og videre jernbaneutbygging mot sørvest

Jernbaneforum sør arbeider for at Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kobles sammen til Sørvestbanen. Sørvestbanen vil bli en sammenhengende høyhastighetsbane langs kysten mellom Oslo og Stavanger.

Les mer om Jernbaneforum Sør her (jernbaneforum.no)

Les mer om Sørvestbanen her (sorvestbanen.no)

Her er referat fra møter i Plattform Vestfold:

25. mai 2016

16. mars 2016

20. januar 2016

11. november 2015

Kontakt

Siv Tørudbakken
sivt(at)vfk.no

Per Kvaale Caspersen
perkvaalec(at)vfk.no