Trafikksikkerhetsprisen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 06. des. 2013
  • 03. jan. 2014

Trafikksikkerhetsprisen

Kjenner du noen som har bidratt til tryggere ferdsel på Vestfolds veger? Forslag til kandidater kan sendes inn innen 10.januar.

En ekstra innsats

Hvert år tildeles trafikksikkerhetsprisen enkeltpersoner, kommuner eller en frivillig organisasjon som har gjort en ekstra innsats for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Prisen er på 5 000 kroner i tillegg til et lokalt kunstverk. Hensikt er å inspirere og motivere til innsats for trafikksikkerhet.

Både enkeltpersoner og grupper

 - Vi ønsker å få frem de gode prosjektene enten det er bidrag fra enkeltpersoner eller grupper som har bidratt til økt trafikksikkerhet. Målet er å bevisstgjøre viktigheten av trafikksikkerhet. Dette bidrar både til å bedre det forebyggende folkehelsearbeidet og til å få redusert antall trafikkulykker, sier Kåre Pettersen, leder i Vestfold fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Trafikksikkerhetsprisen utdeles av FTU. Utvalget består av representanter fra politiet, Vestfold fylkeskommune, Trygg Trafikk og Statens vegvesen.  Vegtrafikkloven gir fylkeskommunen ansvaret med å tilrå og samordne tiltak som kan fremme trafikksikkerheten.

Frist for å sende inn forslag til kandidater er 10. januar:

E-post til  Marit Wroldsen Dahl i Statens Vegvesen
 
Eller post til:

FTU-sekretariatet i Vestfold, Statens Vegvesen            
Vegavdeling Vestfold
Postboks 2004
3103 TØNSBERG

Her kan du se liste over prisvinnere siden 1993, samt statuetter for trafikksikkerhetsprisen.

Statutter for trafikksikkerhetsprisen