Investeringer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 23. mai. 2013
  • Samferdsel

Investeringer

I de neste fire årene vil fylkeskommunen investere nær en halv milliard i fylkesvegnettet!

Fylkeskommunen utarbeider fireårige handlingsprogram, som definerer investeringstiltak for fylkesvegnettet. 25.april 2013 vedtok fylkestinget handlingsprogrammet for 2014-2017. Det planlegges å investere for 469 mill. kr. inkl. mva. i denne perioden.

Investeringsprofilen for 2014-2017 viser at fylkeskommunen legger opp til en klar satsing på miljøvennlig transport.  50 % av investeringene vil være gang- og sykkelanlegg eller kollektivtiltak. Dette er i tråd med både nasjonale og regionale føringer om å legge til rette for overgang til mer miljøvennlig transport.

Fylkeskommunen inngår spleiselag med både vestfoldkommuner og private utbyggere ved investeringer. Hensikten med spleiselag er ønsket om å bruke virkemidler fra flere aktører sammen, for å oppnå mer effektiv samfunnsøkonomi i prosjekter og for å kunne tenke mer helhetlige pakker. I byutvikling er bruken av virkemiddelpakker en drivkraft for å bruke ressursene mest mulig effektivt, for å oppnå ønsket samfunnsutvikling.