Drift og vedlikehold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 06. okt. 2016
  • Samferdsel

Drift og vedlikehold

Mye av dagens samfunnsaktivitet forutsetter et fungerende vegnett. Drift og vedlikehold er nødvendig for å opprettholde vegnettets funksjon.

Vestfold fylkeskommune bruker årlig ca. 280 millioner kroner inkl. mva. til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet.

Driftsoppgaver er tiltak som bidrar til å opprettholde vegnettets funksjonelle kvalitet. Drift kan også være tiltak for å opprettholde vegens fremkommelighet.

Vedlikeholdsoppgaver er tiltak som skal opprettholde vegnettets strukturelle kvalitet. Vedlikehold kan også defineres som tiltak for å opprettholde verdien av investert vegkapital.

Fylkeskommunens investeringsprofil for 2014-2017 viser en klar miljøprofil. Det vil satses på tiltak som legger til rette for endret reisemiddelvalg, til fordel for mer miljøvennlige transportmidler. Gjennom drift- og vedlikeholdsbudsjettet kan satsingen på miljøvennlig transport forsterkes ved at det blir mer attraktivt å gå og sykle. For eksemple ved økt dekkelegging, feiing og vinterdrift av gang- og sykkelanlegg.