9. Anbefaling forslag til vedtak - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 13. jan. 2014
 • 28. jan. 2014
 • Næring

9. Anbefaling forslag til vedtak

INNHOLD
1.    Sammendrag
2.    Innledning, bakgrunn 
3.    Anbefalt konsept  i konseptvalgutredningen 
4.    Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedtak
5.    Innhold i bypakka, grunnlag for mulighetsstudien
6.    Trafikkgrunnlag    
7.    Bompengeopplegg, bompengetakster    
8.    Videre prosess    
9.    Anbefaling, forslag til vedtak

For at Statens vegvesen skal få mandat til å jobbe videre med planlegging og finansiering av Bypakke Tønsberg basert på prinsippet om delvis bompengefinansiering som omtalt ovenfor, er det nødvendig å få tilslutning til dette fra kommunene og fylkeskommunen. Statens vegvesen sender derfor foreliggende notat til uttalelse i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner samt til påfølgende behandling i Vestfold fylkeskommune med følgende anbefaling til vedtak:

 • Gjennomføring av Bypakke Tønsberg delfinansieres med bompengeinnkreving i eksisterende bomstasjoner samt i en bomstasjon på ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy.
 • Finansieringen av Bypakke Tønsberg fremmes for Stortinget i to omganger, først en bypakke med mindre tiltak inkl. nytt bompengeopplegg, deretter en fullstendig bypakke som inneholder ny fastlandsforbindelse.
 • Statens vegvesen legger fram forslag til bompengeordning for bypakken med mindre tiltak når Regjeringens beslutning om konseptvalgutredningen samt kommunenes og fylkeskommunens prinsipielle tilslutning til videre arbeid med en bompengeutredning foreligger.
 • Det forutsettes at mva-kompensasjon knyttet til investeringer i Bypakke Tønsberg, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres til finansiering av bypakka.