konseptvalgutredning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 06. des. 2013
  • 28. jan. 2014
  • Næring

Konseptvalgutredning for Tønsbergregionen

Konseptvalgutredningen (KVU) for helhetlige transportløsninger for Tønsbergregionen skal avklare prinsipielle løsninger og munne ut i en anbefalt løsning for:

  • Kollektivtrafikk, sykling og gåing i byområdet
  • Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet
  • Trafikk til og fra byområdet østover over Presterødområdet

Konseptvalgutredninger skal kvalitetssikres for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet ved hjelp av eksterne konsulenter (KS1). Konseptvalg-utredningen skal bygges opp i henhold til krav fra Finansdepartementet. Konseptvalgutredningen er utarbeidet av Statens vegvesen Region sør, med «KVU for transportsystemet i Tønsbergregionen» som prosjektnavn. Arbeidet er utført i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke.

Sammendrag fra KVU rapporten

Vi anbefaler å bygge ringvegsystemet tett på Tønsberg sentrum fordi det tilfredsstiller samfunnsmålet om et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsbergområdet. Dette konseptet legger best til rette for å satse på kollektivtransport, sykling og gåing, i tråd med nasjonale mål. Anbefalingen innebærer en ny fastlandsforbindelse i nord og stor kollektivsatsing med hinderfri framføring av buss på de fire aksene inn mot knutepunkt ved jernbanestasjonen. Anbefalingen forutsetter også en sammenhengende ekspressveg for sykkel mellom sentrum og de mest folkerike områdene.

Prosessen i arbeidet med KVU

Departementet gir mandat om å lage en KVU. KVU er en faglig og statlig utredning. KVU blir kvalitetssikret (KS1), og samtidig sendt på høring. Etter dette fatter regjeringen en beslutning om veien videre. Deretter planlegges prosjektene videre etter plan- og bygningsloven.

Les mer på statens vegvesen sin nettside (statens vegvesen.no)