4. Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedta - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 29. nov. 2013
  • 28. jan. 2014
  • Næring

4. Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedtak

INNHOLD
1.    Sammendrag
2.    Innledning, bakgrunn 
3.    Anbefalt konsept  i konseptvalgutredningen 
4.    Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedtak
5.    Innhold i bypakka, grunnlag for mulighetsstudien
6.    Trafikkgrunnlag    
7.    Bompengeopplegg, bompengetakster    
8.    Videre prosess    
9.    Anbefaling, forslag til vedtak

Finansiering av aktuelle løsninger er ikke en del av konseptvalgutredningen. Ved behandling av prosjektstyringsplanen for konseptvalgutredningen i 2010 ble det i de kommunale og fylkeskommunale vedtakene forutsatt at «finansieringsordningen for det regionale vegsystemet kommer opp som egen sak senere». Våren 2012 ble det derfor fattet praktisk talt likelydende vedtak i Tønsberg bystyre (23.05.2012), Nøtterøy formannskap (09.05.2012), Tjøme kommunestyre (19.06.2012) og Vestfold fylkesting (21.06.2012):

  • Statens vegvesen – prosjektorganisasjonen for konseptvalgutredning (KVU) – anmodes om å gjennomføre en mulighetsstudie for finansiering av de ulike konsepter.
  • Mulighetsstudien bør være gjennomført før KVU for helhetlig transportsystem i Tønsbergregionen legges ut på høring.
  • Mulighetsstudien finansieres av Statens vegvesen – prosjektorganisasjonen for KVU.

På denne bakgrunn ble arbeidet med mulighetstudien startet opp i august 2013.