Mulighetsstudie om finansiering av aktuelle tiltak - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 29. nov. 2013
  • 21. jan. 2014
  • Næring

Mulighetsstudie

Om finansiering av aktuelle tiltak

Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tønsbergregionen (Bypakke Tønsberg) ble sendt på lokal høring i november 2013. Gjennomføringen av tiltakene i en bypakke for Tønsberg forutsettes finansiert hovedsakelig med bompenger. I denne mulighetsstudien beskrives et opplegg for en ny bompengeordning for Bypakke Tønsberg, basert på dagens bomstasjoner, en videreføring av disse samt en bomstasjon på ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy.Hensikten med mulighetsstudien er å danne grunnlag for prinsipiell tilslutning fra berørte kommuner og Vestfold fylkeskommune til at det arbeides videre med en bompengeutredning for for Bypakke Tønsberg.

Det presiseres at nåværende bompengeordning skal avvikles når tiltakene i Tønsbergpakka fase 1, jf. St.prp. nr. 38 (2002-2003), er nedbetalt.

Mulighetsstudien er utarbeidet av Rambøll Norge AS på oppdrag fra Statens vegvesen Region sør.

INNHOLD
1.    Sammendrag
2.    Innledning, bakgrunn 
3.    Anbefalt konsept  i konseptvalgutredningen 
4.    Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedtak
5.    Innhold i bypakka, grunnlag for mulighetsstudien
6.    Trafikkgrunnlag    
7.    Bompengeopplegg, bompengetakster    
8.    Videre prosess    
9.    Anbefaling, forslag til vedtak