Fagstoff for samarbeidspartnere - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 28. mai. 2013
  • 29. sep. 2017
  • Tannhelse

Fagstoff for samarbeidspartnere

Vi har samarbeid og skriftlige avtaler med alle kommunene for å bidra til tannhelseforebyggende tiltak innenfor helsestasjoner, pleie- og omsorgsavdeling, ulike institusjoner, barnevern, mottak for flyktninger og Sykehuset i Vestfold (Helse Sør-Øst).

Her finner dere nyttig fagstoff og viktig informasjon om samarbeidsrutiner for Tannhelsesektoren og ansatte i kommunene.
I tillegg finnes informasjonsmateriell for personell som skal hjelpe barn som trenger spesiell oppfølging i en vanskelig situasjon ved sykehusopphold.Her finner dere nyttig fagstoff og viktig informasjon om samarbeidsrutiner som Tannhelsesektoren har med ansatte i kommunene.

Tannhelseperm for ansatte i hjemmesykepleie (PDF)
Tannhelseperm for ansatte i institusjoner/bofellesskap (PDF)
Tannhelseperm for ansatte i bofellesskap (PDF)

Her finner dere registreringsskjema og tilbudsskjema for pasienter i hjemmesykepleie/institusjoner og bofellesskap:

Henvisningsskjema for pasienter i hjemmesykepleie og institusjoner. (PDF)
Tilbudsskjema for pasienter med hjemmeadresse/bokollektiv og service leiligheter. (PDF)

Helseskjema for henvisning til tannbehandling (PDF)

 Munnstellkort utarbeidet av Stenerud/Strand, DOF, Universitetet i Bergen (PDF)

Tannhelsesektoren takker Norsk tannvern og Tako-senteret for godt samarbeid og lov til å bruke illustrasjonsmateriell.

"Alle barn har rett til god tannhelse"

Her finner du informasjonsmateriell som skal være til hjelp for personell som skal hjelpe barn som trenger spesiell oppfølging i en vanskelig situasjon ved sykehusopphold.

Tannhelseperm for Sykehuset i Vestfold (SiV) avd. barn. (PDF)
1: Informasjon om munn og tannstell (pptx)
2: Hjelpemidler for munn og tannstell (pptx)
3: Prosedyrer for munn og tannstell  (PDF)

Tannhelsesektoren takker Norsk tannvern og Tako-senteret for godt samarbeid og lov til å bruke illustrasjonsmateriell.

Her finner dere henvisningsskjema for kommunal og statlig rusomsorg:

Henvisningsskjema for kommunal og statlig rusomsorg.(PDF)

Helseskjema for henvisning til tannbehandling (PDF)

Her finner dere registreringsskjema for pasienter i statlig mottak:

Registreringsskjema for pasienter i statlig mottak (PDF)