Retningslinjer - skyssutgifter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 23. mai. 2013
  • 29. jul. 2014
  • Tannhelse

Retningslinjer for dekning av skyssutgifter

Retningslinjene gjelder for dem som etter lov om tannhelsetjenesten har rett til gratis tannhelsehjelp, dvs pasienter i de prioriterte gruppene a), b) og c, jfr. lovens § 1-3.

Personer som i henhold til lov eller vedtatt plan for Tannhelsesektoren i Vestfold får gratis tannbehandling, har rett til refusjon av reiseutgifter i forbindelse med behandlingen etter at en egenandel på kr 600,- er trukket fra. Den som i et kalenderår har betalt godkjente egenandeler ut over egenandelstaket, skal ved kalenderårets slutt få refundert det overskytende av Tannhelsesektoren.

Med reiseutgifter forstås utgifter til skyss av vedkommende pasient og eventuelt nødvendig følge. Reiseutgifter for all behandling, inkludert akuttbehandling, for en pasient fra det frie klientellet i ett behandlingsår inngår i beregningsgrunnlaget for refusjon.

Følgende unntak gjelder

Person med rett til gratis tannbehandling og som bor eller er innlagt i institusjon forutsettes å få reiseutgiftene dekket av vedkommende institusjon.

Reise må ordinært foretas på billigste måte. Dersom billigste måte medfører urimelig belastning for pasienten, for eksempel urimelig lang ventetid, kan utgifter til annen reisemåte godtas. Dersom pasienten uten tilstrekkelig grunn har benyttet en dyrere reisemåte enn nødvendig, legges den billigste akseptable reisemåte til grunn ved beregningen av refusjon.

Det er en forutsetning for å kunne kreve refusjon at pasienten selv tar vare på kvitteringer, eller på annen måte kan dokumentere kostnader knyttet til skyss.