Retningslinjer - støtte fra NAV sosial - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 23. mai. 2013
 • 23. mai. 2013
 • Tannhelse

Retningslinjer - søknad om støtte til tannbehandling fra NAV sosial

Det er sosialkontorets intensjon at klientens tannhelse ikke skal forfalle i en økonomisk vanskelig periode.

Andre finansieringsmuligheter undersøkes først

 • Behandlende tannlege forutsettes å ha kunnskap om hvilke andre muligheter til finansiering av tannbehandling pasienten har; som medlem i folketrygden, gjennom private forsikringer eller andre ordninger.
 • Støtte gis til nøktern tannbehandling som bevarer tenner og tyggeevne, eller bidrar til at akutte lidelser blir behandlet. Omfattende og kostbare restaureringer som inngår i en mer langsiktig behandlingsplan er vanligvis sosialkontoret uvedkommende. Skriftlig tilsagn skal foreligge før behandling påbegynnes. Unntak: Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp.

Det kan søkes om støtte til

 • Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling.
 • Nødvendig konserverende behandling med vanlige fyllingsmaterialer.
 • Endodontisk behandling (rotfylling), primært begrenset til fronttenner, hjørnetenner og premolarer.
 • Hel- og delproteser.
 • Krone- og broarbeider av begrenset omfang.
 • Egenandel i de tilfeller trygdekontoret betaler en vesentlig del av foreslått behandling.
 • Røntgenbilder og opplysninger som gir et bilde av tannstatus vedlegges behandlingsforslaget, da noen av søknadene forelegges sosialkontorets rådgivende tannlege til vurdering.

Ved vurdering av kostnadsoverslag vil Vestfold fylkeskommunes takster bli lagt til grunn.