Klage på skriftlig eksamen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 25. mar. 2013
  • 16. aug. 2017
  • Utdanning

Klage på skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren. For våreksamen er det mulig med hurtigklage.Da er det kortere frist: torsdag 22. juni kl 15.00.

 

Våreksamen: For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt, må de være hos Eksamenskontoret seinest torsdag 22. juni kl.15

 Følgende fag kan behandles raskt:

  • norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære (IDR2005 i Kunnskapsløftet)
  • engelsk, tysk, fransk, spansk
  • rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi

Last ned klageskjema.

Klagen sender du som vedlegg til epost til eksamenskontoret i Vestfold.  Hvis det ikke er mulig for deg å sende klagen med epost, ta kontakt med eksamenskontoret.

Dersom du ikke får svar på din klage innen oppmeldingsfristen, må du melde deg til ny eksamen. Hvis du får endret karakteren etter klage, vil du få tilbakebetalt eksamensavgiften. Ta kontakt med oss.

eksamenskontoret@vfk.no

 

Fra Utdanningsdirektoratet - om klagebehandling:

Klagebehandling er ikke ny sensur. Karakteren kan senkes dersom klagenemnda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan virke noe strengt bedømt.

Utdanningsdirektoratet  

 

Fra forskrift til opplæringsloven kap 5:

 " Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar.

Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket. 

Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen.

Forskrift til opplæringsloven