Resultatet av eksamen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 25. mar. 2013
  • 24. feb. 2017
  • Utdanning

Resultatet av eksamen

Eksamenskarakterene vil du finne på privatistweb. Det er ikke mulig å få opplyst karakterer over telefon.

Når er karakterene klare?

Resultatet vil du finne på privatistweb etter hvert som vi får resultatene. Du vil finne dem

  • i løpet av januar for høsteksamen
  • i slutten av juni for våreksamen.

Karakterene er klare før fristen for søking til høyere utdanning.

www.privatistweb.no

 

Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Ved opptak til høyere utdanning kreves det kompetansebevis eller vitnemål. Du må selv sende kopi av kompetansebeviset /vitnemålet til høgskole eller universitet.

Du kan lese mer om hvordan du søker til videre studier på nettsidene til Samordna opptak

Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Alle fag på et vitnemål må være bestått.

  

Bestilling av kompetansebevis -innen 20. juni

Dersom studiestedet du søker plass ved krever kompetansebevis, må du bestille dette hos oss innen

  • 20. juni for våreksamen

Du bestiller på epost eksamenskontoret@vfk.no  Du må oppgi navn, personnummer, adresse og hvilke av fagene dine du ønsker kompetansebevis for.

Hvis du har endret adresse i forhold til oppmeldingen, må du huske å melde adresseendring til Eksamenskontoret.

Melding av ny adresse

 

Bestilling av vitnemål

Hvis du skal ha vitnemål eller få nytt vitnemål, må du henvende deg til den skolen du tidligere var elev ved.  Alle videregående skoler i Vestfold trenger kun kopi av din side på privatistweb.

Dersom du har vitnemål fra før, kan du selv bestemme om du vil ha påført den nye karakteren.

 

Har du mistet kompetansebeviset eller vitnemålet ? 

Dersom du tidligere har bestilt kompetansebevis eller vitnemål fra oss, og har mistet det, vil det koste kr 500 å få laget et nytt. 

Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt kompetansebevis.