Tilrettelegging av eksamen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 21. mar. 2013
 • 16. jan. 2018

Tilrettelegging av eksamen

Du må søke om tilrettelegging selv om du har fått innvilget dette ved en videregående skole, eller ved en tidligere eksamen ved eksamenskontoret.

 

Søknadsfrist:

 • For høsteksamen: 15. september
 • For våreksamen:   1.februar.

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om tilrettelegging.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

 

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

 

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen.

 

Hva trengs av dokumentasjon? 

Du må legge ved sakkyndig vurdering . Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen.

Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT. Du har selv ansvar for å sende inn relevant dokumentasjon.

 

Hvilke tiltak kan du søke om?

Tiltak du kan søke om er bl. annet:

 • utvidet tid
 • opplesing av oppgaven
 • endring av eksamensform

Andre behov kan innvilges etter særskilt vurdering. Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk.

Her kan du lese mer om tilrettelegging av eksamen. 

Søknader som mangler dokumentasjon eller kommer etter fristen blir ikke behandlet, hvis ikke sakkyndig kan dokumentere at skade/funksjonshemming har oppstått etter søknadsfristen.

  

Fra opplæringsloven

Utdrag fra forskrift til Opplæringsloven § 3-32. Særskild tilrettelegging av eksamen:

 • Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.
 • Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.
 • Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen