Regional plan for helhetlig opplæringsløp - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 21. jun. 2013
 • 25. okt. 2016
 • Næring

Regional plan for helhetlig opplæringsløp

Ble behandlet av fylkestinget 20. juni 2013

Målet med planen

Formålet med planarbeidet er å sikre god kvalitet og sammenheng i hele opplæringsløpet, fra barnehage til arbeidsliv og høyere utdanning.

Tre dimensjoner er viktig:

 • Overgangene mellom barnehage og grunnskole, mellom grunnskole og videregående opplæring, samarbeid om overgang fra skole til opplæring i bedrift for elever og lærlinger, lærekandidater.
 • Kvaliteten på de ulike nivåene der barn og unge opplever personlig og faglig utvikling ut fra evner og forutsetninger.
 • Aktørene må ha kunnskap og innsikt i hele opplæringsløpet fra barnehage til ut videregående opplæring.

Fremdrift

 • Behandling utkast til planprogram: fylkestinget 20.juni 2013
 • Høring planprogram: frist 20.september 2013
 • Behandling forslag til endelig planprogram: fylkestinget 7.november 2013
 • Utarbeide forslag til plan og handlingsprogram:  frist november 2014
 • Høring plan og handlingsprogram frist 1. mars 2015
 • Behandling plan og handlingsprogram: fylkestinget april 2015
 • Implementering av plan og handlingsprogram: skolestart 2015

forslag til planprogram Planprogram på høring planprogram vedtatt av fylkestinget forslag til regional plan regional plan på høring plan vedtatt av fylkestinget

Prosjektleder Elisabeth Jahnsen

Telefon: 91 65 47 85
E-post:    elisabethj(at)vfk.no