1. Innledning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 21. mar. 2014
 • Næring

1. Innledning

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4. Tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Utfordringer og muligheter
6. Innhold i planen
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift

Oppdraget om å utarbeide planen er gitt i regional planstrategi, vedtatt av Fylkestinget i 2012, etter en bred høring i vestfoldsamfunnet. Den regionale planstrategien ble vedtatt 8. november 2012 (Fylkestingssak 59/12).

En regional plan utvikles i flere faser og dette er hovedfasene:

 • Utarbeidelse av planprogram som beskriver innhold i planen og planprosessen.
 • Høring og endelig vedtak av plan med årlig handlingsprogram.

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp forventes vedtatt juni 2014 og klar for implementering ved skolestart 2014. Fylkestinget er planmyndighet for regionale planer. Regionale planer er likevel ikke ”fylkeskommunens plan”, men et felles strategisk verktøy for hele regionen – eller fylket. Stat og berørte kommuner har i følge loven både rett og plikt til å delta i utarbeidelsen av regionale planer. Andre aktører inviteres med. Også i utarbeidelsen av planprogrammet for et helhetlig opplæringsløp har mange aktører vært involvert.

Dette er noen steg på veien i arbeidet med planprogrammet:

 • Partnerskapskonferanse januar 2013
 • Kick off 1. februar 2013
 • Orientering for rådmannsutvalget i KS Vestfold 30.januar 2013
 • Politisk verksted med hovedutvalg for utdanning og yrkesopplæringsnemnda 6. og 7.mars 2013
 • Orientering og dialogprosess med fylkeselevrådet 9.april 2013
 • Lederforum ved fylkesmannen og KS 11.april 2013
 • Orientering for fylkesutvalget 18. april 2013
 • Innspillkonferanse 30. april 2013

Alle berørte parter får planprogrammet på høring, og uttalelsene til planprogrammet er bidrag til å gi retning og kraft i planprosessen. Vestfold fylkeskommune håper på mange og konstruktive innspill til planprogrammet. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Vestfold fylkeskommune på epost: firmapost@vfk.no. Merk gjerne henvendelsen Regional plan for helhetlig opplæringsløp. Høringsuttalelser sendes: Vestfold fylkeskommune, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg.